Loading...

Kako vaše sodelavce in zaposlene naučiti bolj učinkovitega komuniciranja med seboj in s strankami?
Kako z ustrezno komunikacijo boljše voditi in motivirati ter urediti razrahljane medosebne odnose?
Kako izboljšati komunikacijsko podobo podjetja?
Kako prepričljivo nastopati v javnosti, urejeno in dobro pisno komunicirati?
Kako s pomočjo pravih pristopov uspešno reševati konfliktne situacije?

Izobražujemo najrazličnejše profile ljudi, od študentov, top managementa v velikih podjetjih in organizacijah srednjega managementa, prodajalcev, pa do serviserjev na terenu. Naši poslovni partnerji s pomočjo komunikacije stopajo v ospredje in prehitevajo konkurenco.

Programi, ki jih izvajamo, so vsebinsko prilagojeni potrebam točno določenega podjetja oziroma udeležencev, s katerimi sodelujemo.

Izvajamo treninge in delavnice:

Dobra komunikacija postaja vedno močnejša konkurenčna prednost, hkrati pa pomembno vpliva na medosebne odnose in – posledično – produktivnost zaposlenih. Pri izboljšanju te veščine vam lahko pri Retorik d.o.o. pomagamo. Imamo izkušnje, odlične reference in pri svojem delu smo profesionalni in inovativni.

Kdo in predvsem KAKO podaja informacije komu do kdaj in na KAKŠEN NAČIN, da le-te dosežejo želeni učinek so ključna vprašanja, na katera si odgovorimo na treningu, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

Trening predstavlja osnovo za nadaljnja, ciljno usmerjena izobraževanja.

Trening poslovnega komuniciranja je namenjen vsem, ki želite:

 • govoriti dinamično in privlačno podajati svoje zamisli;
 • pritegniti pozornost, da vas bodo ne le poslušali, ampak tudi slišali;
 • vedeti, kaj izraža vaša telesna drža in kako govorico telesa uskladiti s tem, kar govorite;
 • vedeti, kako voditi razgovor, da boste imeli vi vodilno vlogo.

Boljši prenos informacij in ustrezno komuniciranje s strankami vpliva na delovno storilnost zaposlenih. Manj komunikacijskih šumov povečuje zadovoljstvo strank. Povečanje učinkovitosti zaposlenih v prodaji vpliva na njihovo samozavest in posledično na njihovo zadovoljstvo. Zaposleni bolj samozavestno predstavljajo podjetje in izdelke ali storitve.

Šola poslovne komunikacije za delo s strankami je namenjena vsem, ki želite:

 • vedeti, kakšen pozdrav je pravi, da očara vašega sogovornika in napelje h konstruktivnemu pogovoru;
 • govoriti jasno, glasno, razumljivo in brez mašil, da boste naredili odličen vtis;
 • govoriti dinamično in privlačno podajati svoje zamisli;
 • pritegniti pozornost, da vas bodo ne le poslušali, ampak tudi slišali;
 • vedeti, kaj izraža vaša telesna drža in kako govorico telesa uskladiti s tem, kar govorite;
 • spoznati, kaj odlikuje odličnega poslušalca (in zakaj je to pomembno), da boste to postali tudi vi;
 • spoznati, kako prepričati sogovornike, katere prepričevalne tehnike so najbolj učinkovite in katere napake v prepričevanju najpogosteje delate (ter kako jih odpraviti).

Delavnica predstavlja poligon, kjer vsak udeleženec spozna svoje »kradljivce časa«, se z njimi sooči in spozna načine in metode, s pomočjo katerih lahko bistveno bolj učinkovito upravlja s svojim delavnikom in z nalogami. Skupaj izvedemo praktične vaje, jih vodimo do bistva njihovih problemov pri načrtovanju časa in jih motiviramo, da so v prihodnje pripravljeni del svojega časa nameniti načrtovanju, ki rezultira kot prihranek časa ter razbremenitev.

IZ VSEBINE

 • Vedno bomo imeli 24 ur na dan, 168 ur na teden.
 • Kako obvladovati čas, da ta ne obvladuje nas?
 • Kako z ustreznim načrtovanjem zmanjševati stres?
 • Organiziranje, izkoriščanje in obvladovanje časa.
 • Paretovo načelo, Alpska metoda, načrtovanje po Descartesu.

Individualno svetovanje in delo na posameznikovi komunikacijski podobi je ciljno usmerjeno, sistematično in temelji na intenzivni interaktivnosti. Gre za individualna srečanja, katerih vsebine popolnoma prilagodimo komunikacijskim ciljem in trenutni komunikacijski podobi udeleženca.

IZ VSEBINE

 • Kako udeleženec trenutno komunicira z različnimi javnostmi?
 • Kakšni so cilji glede komunikacijske podobe?
 • Definiranje prednosti in šibkosti / iskanje lastnega govornega izraza posameznika.
 • Treningi s snemanji in analizo, tedenske naloge in izzivi.
 • Simuliranje situacij.

Čeprav organizacijske strukture v veliki meri narekujejo smeri in način sodelovanja je v realnosti komunikacija tista, ki vpliva na uspešnost zapovedanih organizacijskih poti.

IZ VSEBINE

 • Kaj je informacijski krog in zakaj mora biti zmeraj zaključen?
 • Kdo komunicira s kom in kdo predaja informacije v katero smer po organigramu?
 • Kako ustrezno predajamo informacije?
 • Zakaj se je nujno otresti »balasta«?
 • Določanje časovnih omejitev, prejemnikov informacij in oblikovnih form.

Glas in način govora po telefonu ima na sogovornika 5x večji vpliv kot sama vsebina. Prvih 10 sekund je odločilnih, zakaj takrat ne sprašujemo? Trening poteka interaktivno, pri čemer so ključni sestavni del simulirane situacije, snemanja udeležencev, analize in vaje.

IZ VSEBINE

 • Kako pravilno komunicirati po telefonu?
 • Jasno komuniciranje in razumljivo podajanje informacij pomeni večje zadovoljstvo strank!
 • Kako zmanjšati stresne situacije na obeh straneh telefona?
 • Načini postavljanja vprašanj za prepoznavanje klicateljevih potreb.
 • Pravilno argumentiranje stališč.
 • Obvladovanje konfliktov po telefonu.

Kar rečemo, se pozabi ali izzveni. Kar je zapisano, je trajno. Pozorni bralci (katerih število narašča) ugled pošiljatelja in podjetja vrednotijo tudi po obliki in slovnični ustreznosti pisnega sporočila. Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela, kjer spoznamo in/ali ozavestimo pomen pisanja, pravila in obudimo slovnično znanje na praktičnih primerih.

IZ VSEBINE

 • Pozdrav, odzdrav, stičnost ločil, velike začetnice – jih znamo uporabljati ustrezno?
 • Zakonitosti različnih prenosnikov pisnih sporočil (e-pošta, klasični dopis…)
 • Zakaj LP in podobno ne sodi v poslovno komunikacijo?
 • Kako pisati na spoštljiv, prijazen in vsebinsko ustrezen način?

Ameriška raziskava je pokazala, da vsak zaposleni na leto porabi povprečno 18 delovnih dni za konflikte. Tudi, če upoštevamo dejstvo, da je slovensko poslovno okolje drugačno od ameriškega velja, da za prerekanje, nesoglasja ali slabe občutke porabimo bistveno preveč časa in energije. Delavnica soočanja s konflikti in njihovim reševanjem se naslanja na prepoznavanje takšnih situacij, na sprotno razčiščevanje in na sposobnost ugotavljanja interesov za njihov nastanek. Sestavljena je iz teoretičnega in praktičnega dela.

IZ VSEBINE

 • Kaj je konflikt in zakaj nastane?
 • Ali je potrebno reševati vse konflikte in kako se interni konflikti razlikujejo od konfliktov s strankami?
 • Ločevanje ljudi od dejanj, prepoznavanje interesov.
 • Načini reševanja konfliktov.
 • Preizkušanje strpnosti in iznajdljivosti.
 • Razlika v reševanju konfliktov osebno ali po telefonu.